DIGITIZARE

ansamblul "PALATUL EPISCOPAL "
Curtea De Arges

CONSOLIDARE si RESTAURARE

Proiect realizat de Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului 

Biserica Ortodoxă Română (BOR) este una dintre bisericile autocefale ale creștinismului ortodox. Biserica Ortodoxă Română este organizată în șase mitropolii, 12 arhiepiscopii și 15 episcopii în România. Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului este o eparhie din cadrul Mitropoliei Munteniei și Dobrogei a Bisericii Ortodoxe Române. Are sediul la Curtea de Argeș și este condusă de arhiepiscopul Calinic Argeșeanul.

Mai multe detalii la:

Patriarhia Română                                                        Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului           

Consultanta realizata de Duopart Consulting SRL

Experienta si profesionalismul echipei DUOPART CONSULTING SRL este certificata in numeroasele proiecte de reabilitare cladiri de patrimoniu prin accesarea de Fonduri Europene. Serviciile de consultanta pentru accesarea de Fonduri Europene, precum si managementul de proiect realizat cu deplina implicare si profesionalism, selecteaza Duopart Consulting SRL ca fiind un partener de incredere si o certitudine in realizarea unor proiecte de success.

Ansamblul Palatul Episcopal de la Curtea de Argeș

Ansamblul Mănăstirea Argeșului este unul dintre monumentele feudale românești foarte apreciat, atât în țară, cât și peste hotare. Ctitorie a domnului Țării Românești Neagoe Basarab (1512-1521), Mănăstirea Curtea de Argeș este o capodoperă a arhitecturii medievale, dar și una dintre cele mai valoroase construcții de arhitectură bisericească din România. Mănăstirea domnească din Argeş a fost ridicată la începutul secolului al XVI-lea, pe locul unei mănăstiri mai vechi, de către domnitorul Neagoe Basarab. Atenţia noului domnitor, descendent din familia boierilor Craioveşti, s-a îndreptat către „cetatea de scaun a Basarabilor” cu scopul probabil de a-şi întări legătura cu vechea familie domnitoare. Concomitent cu mutarea sediului Mitropoliei Ungrovlahiei din „cetatea noastră” Argeş, după cum era numită aşezarea, la Târgovişte, mănăstirea domnească a rămas cu rang de „chinovie de monahi”, dar a fost ridicată la rangul de arhimandrie.

Din necesitatea de a conserva și valorifica ansamblul Mănăstirea Argeșului, un loc încărcat de istorie, tradiţii şi legende, Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului a demarat în anul 2016 un proiect amplu pentru consolidarea, restaurarea și valorificarea turistică a acestuia. În anul 2017 a fost obținută finanțarea pentru implementarea proiectului << Restaurare, consolidare și punere în valoare a Ansamblului Palatului Episcopal de la Curtea de Argeș, a clădirilor anexă, a bisericii de lemn „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”, a zidului de incintă, a rețelelor exterioare și construire punct de informare >>. 

Lucrările de consolidare, restaurare și valorificare turistică a Mănăstirii Argeșului, realizate în perioada 2017-2022, au făcut posibilă redarea publicului larg a unui obiectiv de patrimoniu cultural restaurat, conservat și amenajat corespunzător în vederea desfășurării unor funcțiuni adecvate, compatibile cu statutul de monument istoric, astfel încât să poată să își îndeplinească misiunea sa culturală, socială și educativă.

IMG_20220329_095530-01

Proiectul de investiție intitulat << Restaurare, consolidare și punere în valoare a Ansamblului Palatului Episcopal de la Curtea de Argeș, a clădirilor anexă, a bisericii de lemn „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”, a zidului de incintă, a rețelelor exterioare și construire punct de informare >>, cod SMIS: 118903, 

 a fost finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, Apelul de proiecte POR/2016/5/5.1/1. Proiectul s-a derulat în perioada 01.04.2016 – 31.05.2022 în municipiul Curtea de Argeș, județul Argeș și a avut o valoare totală de 21.910.156,11 lei, din care finanțarea nerambursabilă a fost de 21.471.952,98 lei (18.251.160,05 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională, iar 3.220.792,93 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național). Obiectivul general al proiectului vizează impulsionarea dezvoltării municipiului Curtea de Argeș, a județului Argeș și a regiunii Sud Muntenia, cu accent pe creșterea importanței turismului cultural local, ca factor stimulator al dezvoltării economiei a regiunii Sud Muntenia, respectând principiile dezvoltării durabile și protecției mediului, prin activități de conservare, restaurare și menținere a patrimoniului cultural și al culturii tradiționale românești. Pentru atingerea obiectivului general au fost stabilite următoarele obiectivele specifice ale proiectului: consolidarea și restaurarea a cinci monumente istorice: Palatul Episcopal, Paraclis, Clădiri anexă, Biserica de lemn ,,Intrarea în biserică” strămunată din satul Palanga, com. Amărăști, jud. Vâlcea și Zidul de incintă, părți componente ale ansamblului Mănăstirea Argeșului și punerea în valoare (valorificarea și promovarea durabilă) a ansamblului Mănăstirea Argeșului.Activitatea de digitizare a obiectivelor de patrimoniu cultural: Palatul Episcopal, Paraclis, Clădiri anexă, Biserica de lemn ,,Intrarea în biserică” strămunată din satul Palanga, com. Amărăști, jud. Vâlcea și Zidul de incinta din cadrul ansamblului Mănăstirea Argeșului a fost realizată prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020; Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural; Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

navigare prin SCANARE LASER 3D

-NAVIGARE - MASURATORI - SECTIUNI - PANO 360-

INFORMATII

LOCALIZARE

Municipiul Curtea De Argeş , Jud. Argeş
Bulevardul Basarabilor 1,
115300

ȘTIATI CĂ

Palatul Episcopal este vechea reședință de vară a regilor României. La parter, pe langa capela deschisa publicului și se afla o sală de ceremonii (Sala Manole) pictata cu fresce din legenda Meșterului Manole, iar la etaj, aproape intactă camera reginei Maria. Tot aici se poate vedea și unul din cele mai vechi lifturile din România.

DIN ISTORIC

A fost ridicata pe locul primei mitropolii a Tarii Romanesti, intemeiata de Nicolae Alexandru in 1359. Pictura a fost realizata de zugravul Dobromir, fiind terminata in 1526.

Galerie foto

INTRA IN TURUL VIRTUAL

Puteti naviga in imagine cu ajutorul mouse-ului in orice directie.
Executand click pe marcajele din imagine va puteti muta in alta pozitie
Cu ajutorul rotitei mouse-ului va puteti apropia sau indeparta in imagine.

echipamente folosite
Leica RTC360

Utilizam scanner Leica RTC360 pentru multiplele avantaje care le ofera: este cel mai rapid laser-scanner din lume, este primul echipament din lume dotat cu sistem de pozitioanre VIS (pentru interior) este singurul echipament care este capabil sa preia o panorama 360 cu 5 expuneri HDR intr-un minut.

drona mavic 2 pro_clipped_rev_1

Drona Mavic Pro 2 este echipata cu noua camera L1D-20c Hassleblad. Aceasta dispune de tehnologia inovativa Hassleblad Natural Color Solution (HNCS), realizand imagini aeriene splendide de 20 megapixeli in culori si detalii uluitoare.

Camera-video-Insta360-ONE-X-18-950x490_clipped_rev_1

Camera video Insta360 ONE X este excelenta pentru crearea continutului 360º, cu tehnologia de ultima generatie ce ofere cea mai buna calitate a imaginii din clasa sa: 5.7K 30fps | 4K 50fps | 3K 100fps, cu stabilizator de imagine FlowState.

Contact rapid

Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

ro_RORO