REGIO SUD EST
DIGITIZARE

Biserica "Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril"
din comuna Chilia Veche,
județul Tulcea

CONSOLIDARE, RESTUARARE ȘI PUNERE ÎN VALOARE

Scanare Laser 3D realizata de Vision Engineering & Consultancy SRL

Vision Engineering & Consultancy folosește scanerul laser 3D Z+F IMAGER® 5016. Acest echipament combină designul compact și ușor cu tehnologia de scanare laser 3D de ultimă generație. Este echipat cu o cameră HDR integrată, sistem de iluminare internă și sistem de poziționare GPS. Digitizarea prin scanare laser 3D asigura copia fidela in format digital a patrimoniului construit si ii ajuta pe arhitectii si specialistii din domeniu sa restaureze monumente istorice cu o precizie foarte buna. Aceasta copie digitala a patrimoniului construit contribuie la conservarea si protejarea patrimoniului national, si totodata, poate fi transmisa viitoarelor generatii, in cel mai precis mod.  Mai multe detalii la: www.vision-ec.ro

Proiect realizat de Parohia Chilia Veche/ Episcopia Tulcii

Biserica Ortodoxă Română (BOR) este una dintre bisericile autocefale ale creștinismului ortodox. Biserica Ortodoxă Română este organizată în șase mitropolii, 12 arhiepiscopii și 15 episcopii în România. Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril din comuna Chilia Veche, județul Tulcea este un monument istoric reprezentativ pentru patrimoniul cultural național, înscris în Lista Monumentelor Istorice a județului Tulcea la nr. crt. 513, cod L.M.I. TL-II-m-A-21029, ce datează din anii 1897 – 1936.

Mai multe detalii la: 

www.patriarhia.ro                                                                                                       www.episcopiatulcii.ro

Biserica "Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril"
din comuna Chilia Veche,
județul Tulcea

Biserica “Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril figurează în Lista Monumentelor Istorice a Județului Tulcea la poziția nr. 513 având codul L.M.I. TL-II-m-A-21029. Biserica datează din perioada 1897-1936 și este situată în zona centrală a localității Chilia Veche, comună aflată pe malul drept al brațului Chilia al fluviului Dunărea. Se spune că în urmă cu o sută de ani, pe locurile pe care astăzi se află comuna Chilia Veche, existau doar câteva colibe de pescari. Așezarea a fost ocupată în timp de o populaţie formată din moldoveni și ucraineni veniți din Basarabia vecină. Atrași de posibilitățile de trai aflate aici, de întinsele locuri cu ierburi pentru pășunat, de pescuitul bogat în apele dulci ale bălţilor, de pădurile și stuful din Delta Dunării, au rămas definitiv pe aceste meleaguri. Principalele ocupaţii ale locuitorilor au rămas de-a lungul timpului aceleași: pescuitul, creșterea vitelor şi agricultura. În timpul dominației otomane, credincioșii au simțit nevoia de a avea biserica și preotul lor permanent, căci le venea greu să treacă Dunărea și frontiera pentru a aduce preot pentru serviciile religioase. Astfel, ei au cerut prin mijlocirea guvernatorului din Sulina, aprobarea sultanului din Constantinopol, ca să-și construiască biserică proprie, și au obținut încuviințare prin firmanul din 1858. Astfel, a fost construită între anii 1858-1860, o bisericuță din bârne de lemn și căptuşită cu scânduri. Treptat, mica bisericuță a devenit neîncăpătoare, datorită numărului crescând al populației, iar în anul 1897, comitetul parohial în frunte cu preotul, a pus temelia actualei biserici. În primii ani de construcţie, au fost ridicate turnurile de pe latura de vest, zidurile din cărămidă arsă și acoperișul. În anul 1925, prin stăruința preotului paroh, a fost ridicată și cupola mare, susținută de patru stâlpi, iar apoi s-a completat acoperișul și învelitoarea din tablă zincată. În anul 1935, bisericuța veche, rămasă în interior, a fost demolată. Ulterior s-au executat în interior pardoseala din ciment turnat și catapeteasma cu icoanele realizate de pictorul Victor Agapiescu din București. Astfel, în anul 1936, noua biserică a fost sfințită de către Preasfințitul Episcop Cozma Petrovici și redată astfel cultului. În timpul celui de-al doilea război mondial, biserica din Chilia Veche a fost și observator militar. Bombardamentele din timpul războiului din anul 1941 au pricinuit stricăciuni serioase bisericii, urmând o serie de reparații pe parcursul anilor succesivi. Acestea au avut loc între anii 1943-1949, 1961-1963, 1970-1972, iar în anul 2009 a fost înlocuită învelitoarea bisericii, în întregime. Începând cu anul 2013, după clasarea edificiului ca monument istoric, s-a pus problema unor lucrări de consolidare și restaurare de mare amploare, care să pună în valoare acest edificiu de cult important pentru întreaga zonă a Dobrogei. 

În 2017 au început demersurile de salvare și punere în valoare a monumentului istoric. În anul 2019 a fost obținută finanțarea pentru implementarea proiectului <<Consolidare, restaurare și punere în valoare a bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”, construirea unui centru expozițional și realizarea lucrărilor conexe aferente>>.

 

chilia veche portret

Proiectul s-a derulat pe o perioadă de 76 luni (aceasta cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare), respectiv între data 05.09.2017 și data 31.12.2023, în comuna Chilia Veche, județul Tulcea. Valoarea totală a proiectului a fost de 22.487.585,31 lei, din care valoarea nerambursabilă a fost de 22.037.833,60 (18.732.158,56 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională, iar 3.305.675,04 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național). Obiectivul general al proiectului a vizat creșterea atractivității turistice a Bisericii Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril prin valorificarea potențialului acesteia, ca urmare a restaurării și consolidării acesteia, în vederea creșterii atractivității turistice la nivel local și regional ca factor care stimulează creșterea economică în zona de implementare a proiectului. Pentru îndeplinirea obiectivului general au fost conturate următoarele obiectivele specifice: 1) consolidarea și restaurarea obiectivului de patrimoniu cultural – Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril cu scopul de a aduce monumentul la starea/forma sa inițială și 2) valorificarea potențialului turistic al obiectivului de patrimoniu cultural – Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril. Activitatea de digitizare a obiectivului de patrimoniu cultural: Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril (cod L.M.I. TL-II-m-A-21029) din comuna Chilia Veche, județul Tulcea a fost realizată prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5: Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1: Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

Prin lucrările de consolidare, restaurare și punere în valoare a Bisericii Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril din Chilia Veche, a fost redat cultului un monument istoric important, al comunei, al zonei, dar și al țării, așezându-se în același timp peste istoria sa, încă un strat. În acest mod, s-a creat o frumoasă punte între trecut și viitor.

Biserica “Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” din Chilia Veche este unul dintre cele mai importante obiective turistice din Delta Dunării, obiectiv pe care nu ar trebui să-l ratați daca vă aflați în apropiere.

navigare prin SCANARE LASER 3D

-NAVIGARE - MASURATORI - SECTIUNI - PANO 360-

METADATE

LOCALIZARE

Comuna Chilia Veche, Jud. Tulcea
GPS lat:45.421921 long:29.285255
sateliti:9; altitudine:33.0m

INFORMATII

Data: 6-7 Noiembrie 2023;
Procesare cu: Z + FLaserControl 9.0.2.24038;
Instrument: Z+F IMAGER 5016-0100;
Barometru: 1.007773 bar 45.6947 m

SCANARI

Poziția master scan: 1
Poziții de scanare utilizate pentru registrare: 121.
Prima scanare efectuată la: 6.11.2023 11:08::05 ultima scanare la: 7.11.2023 18:59:45
Durata: 1d 7h 51min 40sec

Galerie foto

INTRA IN TURUL VIRTUAL

Puteti naviga in imagine cu ajutorul mouse-ului in orice directie.
Executand click pe marcajele din imagine va puteti muta in alta pozitie
Cu ajutorul rotitei mouse-ului va puteti apropia sau indeparta in imagine.

Video in Curand

echipamente folosite
1509158471b46f7b41450328c8_clipped_rev_2

Scanerul laser 3D terestru Z + F IMAGER® 5016 combină designul compact și ușor cu tehnologia de scanare laser 3D de ultimă generație, echipat cu o cameră HDR integrată, sistem de iluminare internă și sistem de poziționare GPS.

drona mavic 2 pro_clipped_rev_1

Drona Mavic Pro 2 este echipata cu noua camera L1D-20c Hassleblad. Aceasta dispune de tehnologia inovativa Hassleblad Natural Color Solution (HNCS), realizand imagini aeriene splendide de 20 megapixeli in culori si detalii uluitoare.

Camera-video-Insta360-ONE-X-18-950x490_clipped_rev_1

Camera video Insta360 ONE X este excelenta pentru crearea continutului 360º, cu tehnologia de ultima generatie ce ofere cea mai buna calitate a imaginii din clasa sa: 5.7K 30fps | 4K 50fps | 3K 100fps, cu stabilizator de imagine FlowState.

Contact rapid

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea
Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

ro_RORO