logos adr sv oltenia
DIGITIZARE

Casa Fântâneanu
Slatina -jud. Olt

RESTAURARE si CONSOLIDARE

Scanare Laser 3D realizata de Vision Engineering & Consultancy SRL

Vision Engineering & Consultancy folosește scanerul laser 3D Z+F IMAGER® 5016. Acest echipament combină designul compact și ușor cu tehnologia de scanare laser 3D de ultimă generație. Este echipat cu o cameră HDR integrată, sistem de iluminare internă și sistem de poziționare GPS. Digitizarea prin scanare laser 3D asigura copia fidela in format digital a patrimoniului construit si ii ajuta pe arhitectii si specialistii din domeniu sa restaureze monumente istorice cu o precizie foarte buna. Aceasta copie digitala a patrimoniului construit contribuie la conservarea si protejarea patrimoniului national, si totodata, poate fi transmisa viitoarelor generatii, in cel mai precis mod.  Mai multe detalii la: www.vision-ec.ro

Parteneriat între UAT Județul Olt și Episcopia Slatinei și Romanaților

Situat în sudul tãrii, pe cursul inferior al râului care i-a dat numele, judetul Olt face parte din categoria judetelor riverane fluviului Dunãrea. Ca pozitie istorico-geograficã, face parte dintre vechile provincii istorice Oltenia si Muntenia, având o legãturã permanentã cu vestul tãrii, cu Banatul pe Valea Dunãrii, cu Transilvania pe Valea Oltului, iar prin portul dunãrean Corabia are iesire la Marea Neagrã. Spre nord se învecineazã cu judetul Vâlcea, în est cu judetul Arges si Teleorman, la vest cu judetul Dolj. În partea de sud, pe o lungime de 47 km , Dunãrea face hotarul tãrii cu Bulgaria. Mai multe informatii despre Judetul Olt, precum si despre activitatile si proiectele Consiliului Judetean Olt veti afla la: www.cjolt.ro

Biserica Ortodoxă Română (BOR) este una dintre bisericile autocefale ale creștinismului ortodox. Majoritatea etnicilor români aparțin Bisericii Ortodoxe Române, dar biserica are și credincioși de alte naționalități conlocuitoare. Numai în România, numărul credincioșilor ortodocși este, potrivit recensământului din 2011, de 16.307.004, deci 86,45% din populația țării.
Mai multe detalii la:

Biserica Ortodoxa Romana – Patriarhia.ro

Episcopia Ortodoxa Romana a Slatinei si Romanatilor
Casa Fântâneanu
Slatina -jud. Olt

Casa Fântâneanu construită în prima jumătate a secolului al XIX-lea, a aparținut familiei cu acest nume din Slatina, ai cărei membri au deținut importante funcții în viața publică a orașului. În prezent se afla în proprietatea Episcopiei Slatinei și Romanaților. Casa este construită în stil eclectic, cu elemente clasiciste, cu un program de „conac” adaptat la mediul urban. La fațadă prezintă bosaje, iar la ferestre ancadramente. Se pot observa frontoane cu elemente florale, coloane din stucaturi cu caneluri și capiteluri corintice, friza cu denticule și ghirlande. Deosebit de valoroasă era feroneria balconului, din fier forjat, cu influențe „art nouveaux”, care nu mai există din anul 2007. Casa Fântâneanu a fost construită undeva pe la începutul secolului XIX. Între momentul construcției și anul 1846, casa a aparținut familiei Lânaru. În anul 1846 casa a intrat în proprietatea familiei Fântâneanu. Inițial, imobilul a funcționat de-a lungul timpului ca sediu de prefectură de județ sau, ulterior, chiar ca azil de bătrâni. După instalarea regimului comunist în România, din anul 1948, clădirea a fost naționalizată și a servit drept sediu pentru mai multe instituții județene. După 1990, până în anul 1998, în aceasta casă a fost sediul Direcției Agricole Județene Olt. Numele casei se leagă de familia Fântâneanu, o familie de slătineni filantropi care mereu au ştiut să dea şi comunităţii locale din avuţia lor. Familia Fântâneanu, Ioan și Elena, a avut poziţii importante în oraş. Îl întâlnim pe Ioan şi la 1848 în treburile edilitare şi comunale. Au avut un băiat şi trei fete. Ion Fântâneanu era băiatul, el ajungând chiar senator în Parlamentul României undeva pe la sfârşitul secolului al XIX-lea. A fost o familie de mari filantropi, mai ales Elena Fântâneanu. Ea a murit în anul 1890 la Bucureşti, şi înainte de moarte a făcut un testament prin care a lăsat o sumă de bani comunei urbane Slatina. Aceşti bani să fie folosiţi pentru construirea unui azil de femei sărmane «Elena Fântâneanu».În decembrie 1915, Ion Fântâneanu îşi face testamentul şi, neavând copii, lasă casele Fântâneanu comunei urbane Slatina ca să se închirieze şi din veniturile scoase din chirie să se înzestreze două femei sărmane la măritiş în fiecare an. Testamentul spunea că primăria va intra în posesia casei după moartea soţiei sale.

casa fantaneanu portret
Proiectul de investiție "RESTAURARE, CONSOLIDARE ȘI MODERNIZARE CASA FÂNTÂNEANU – CENTRUL EPARHIAL SOCIAL-CULTURAL SMIS 116432 , a fost finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, Apelul de proiecte POR/2016/5/5.1/1.

  Proiectul s-a derulat  în Municipiul Slatina, județul Olt și a avut o valoare totală de 10.114.811,03 lei, din care valoarea finantata prin contributia Uniunii Europene de 8.414.455,50 lei. Perioada de implementare: 16.09.2016 – 28.11.2023. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă valorificarea patrimoniului cultural al jud. Olt, prin restaurarea unui imobil de patrimoniu, care va contribui la dezvoltarea locală a Mun. Slatina. Restaurarea prestigiosului imobil “CASA FÂNTÂNEANU” va asigura valorificarea patrimoniului cultural din Municipiul Slatina, contribuind la dezvoltarea locală, în scopul obținerii unor indicatori economici performanți, fapt ce va determina revitalizarea ofertei turistice și va contribui, totodată, la creșterea ponderii turismului în PI B-ul județului Olt. Obiectivele specifice ale proiectului: Consolidarea imobilului Casa Fântâneanu în vederea înființării Centrului Eparhial Social-Cultural; Restaurarea imobilului Casei Fântâneanu în vederea înființării Centrului Eparhial Social – Cultural; Dotarea Centrului Eparhial Social -Culturalîn vederea organi­zării unoractivități; Valorizarea patrimoniului cultural – bisericesc al județului Olt; Re-amenajarea imobilului și promovarea utilizării lui pentru activități artistice, sau evenimente culturale, ori non-culturale; Modernizarea tuturor formelor de valorificare a patrimoniului muzeal, prin utilizarea, pe lângă modalitățile tradiționale, a unor formule moderne, sincronice și interactive, care se vor regăsi în specialîn sala multimedia; îmbunătățirea și extinderea accesului publicului la monumen­tele istorice, și promovarea cunoașterii acestora prin intermediul noilortehnologii; Includerea imobilului în circuitul turistic, precum și stimularea turismului cultural; Digitizarea imobilului. Activitatea de digitizare a obiectivului de patrimoniu cultural – Casa Fantaneanu a fost realizată prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 – Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural; Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

navigare prin SCANARE LASER 3D

-NAVIGARE - MASURATORI - SECTIUNI - PANO 360-

METADATE

LOCALIZARE

Municipiul Slatina, Jud. Olt
GPS lat::44.430496 long:24.360292
sateliti:4; altitudine:184.4m

INFORMATII

Data: 19-20 Aprilie 2023;
Procesare cu: Z + FLaserControl 9.0.2.24038;
Instrument: Z+F IMAGER 5016-0100;
Barometru: 0.995357 bar 150.032 m

SCANARI

Poziția master scan: 1
Poziții de scanare utilizate pentru registrare: 105.
Prima scanare efectuată la: 19.4.2023 08:20::07 ultima scanare la: 20.4.2023 13:01:23
Durata: 1d 4h 41min 16sec

Galerie foto

INTRA IN TURUL VIRTUAL

Puteti naviga in imagine cu ajutorul mouse-ului in orice directie.
Executand click pe marcajele din imagine va puteti muta in alta pozitie
Cu ajutorul rotitei mouse-ului va puteti apropia sau indeparta in imagine.

echipamente folosite
1509158471b46f7b41450328c8_clipped_rev_2

Scanerul laser 3D terestru Z + F IMAGER® 5016 combină designul compact și ușor cu tehnologia de scanare laser 3D de ultimă generație, echipat cu o cameră HDR integrată, sistem de iluminare internă și sistem de poziționare GPS.

drona mavic 2 pro_clipped_rev_1

Drona Mavic Pro 2 este echipata cu noua camera L1D-20c Hassleblad. Aceasta dispune de tehnologia inovativa Hassleblad Natural Color Solution (HNCS), realizand imagini aeriene splendide de 20 megapixeli in culori si detalii uluitoare.

Camera-video-Insta360-ONE-X-18-950x490_clipped_rev_1

Camera video Insta360 ONE X este excelenta pentru crearea continutului 360º, cu tehnologia de ultima generatie ce ofere cea mai buna calitate a imaginii din clasa sa: 5.7K 30fps | 4K 50fps | 3K 100fps, cu stabilizator de imagine FlowState.

Contact rapid

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea
Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

ro_RORO