logos adr sv oltenia
DIGITIZARE

CULA Cernăteștilor
comuna Cernătești, județul DOLJ

RESTAURARE, CONSOLIDARE și PROMOVARE

Scanare Laser 3D realizata de Vision Engineering & Consultancy SRL

Vision Engineering & Consultancy folosește scanerul laser 3D Z+F IMAGER® 5016. Acest echipament combină designul compact și ușor cu tehnologia de scanare laser 3D de ultimă generație. Este echipat cu o cameră HDR integrată, sistem de iluminare internă și sistem de poziționare GPS. Digitizarea prin scanare laser 3D asigura copia fidela in format digital a patrimoniului construit si ii ajuta pe arhitectii si specialistii din domeniu sa restaureze monumente istorice cu o precizie foarte buna. Aceasta copie digitala a patrimoniului construit contribuie la conservarea si protejarea patrimoniului national, si totodata, poate fi transmisa viitoarelor generatii, in cel mai precis mod.  Mai multe detalii la: www.vision-ec.ro

Consiliul Judetean Dolj

Județ de graniță, străjuit la sud de apele Dunării, Doljul s-a aflat, în decursul milenarei sale existențe, la răscruce de civilizații și în prima linie a unor evenimente definitorii, mărturie fiind numeroasele vestigii care vorbesc despre geneza poporului nostru. Astăzi, bătrânul fluviu este mai puțin hotar și mai mult punte de legătură, în jurul căreia se dezvoltă cooperarea fără frontiere între România și Bulgaria. Județul Dolj este unul dintre cele mai mari din România, cu o suprafață totală de 7.414 km2, o populație de circa 700.000 de locuitori și un număr de 111 unități administrativ-teritoriale: 3 municipii (Craiova, Calafat, Băilești), 4 orașe (Filiași, Segarcea, Bechet, Dăbuleni) și 104 comune (cu 364 de sate). mai multe informatii despre Judetul Dolj, precum si despre activitatile si proiectele Consiliului Judetean Dolj veti afla la: www.cjdolj.ro

CULA Cernătești,comuna Cernăteștilor, județul Dolj

De când datează cula nu se ştie cu exactitate. Pornind de la faptul că satul figurează în documente din secolul al XVI-lea, tradiţii orale bazate pe genealogii şi etimologii, împing şi construcţia culei în timpul domniei lui Mihai Viteazul, din a cărui oaste a făcut parte „generalul de sabie”, Cernat, devenit ulterior spătar. Mai verosimilă e datarea culei în secolul al XVIII-lea, fiind construită de familia boierilor Cernăteşti. De fapt, istoria locului consemnează faptul că încă din secolul XIV, din porunca domnitorului Mircea cel Bătrân, aici a fost ridicată o construcție militară de către viteazul Dimitrie Cernat. Din 5 octombrie 1597, din vremea lui Mihai Viteazul, datează prima atestare documentară a localităţii, prin care „Cernăteștiul din Dolj este închinat prin poruncă domnească Sfintei Mânăstiri de la Stăneşti”. În imediata apropiere a culei, se află școala Petrache Cernătescu, cel care a fost inițiatorul învățăturii de carte și întemeietorul școlii din Cernătești în anul 1837. Accesul în culă se făcea printr-o uşă masivă, care, în caz de asalt, se putea bloca din interior cu mai multe grinzi. Pe fațada principală sunt două intrări, o ușă cu două canaturi masive de stejar spre scara ce urcă la primul nivel și alta la fel de masivă și iscusit zăvorâtă a beciului cu metereze înguste. În clădire sunt anumite locuri din care poţi vedea în exterior, fără ca din afară să te vadă cineva. Cula de la Cernăteşti are cerdacul integral de lemn, situat în consolă, la partea de sus a faţadei. Balustrada cerdacului se împarte în deschideri egale, despărţite prin stâlpi de lemn. Acoperişul, cu pantă accentuată, este de lemn, cu învelitoare de şindrilă. Structura de rezistenţă este închegată din zidărie de cărămidă şi din grinzi de stejar. Grosimea zidurilor scade dinspre parter (85 cm) spre şarpantă (50-60 cm). Pe fiecare nivel se află câte două încăperi. La parter sunt beciul şi sala de intrare cu scara. În beci s-au păstrat patru firide adânci şi două metereze evazate.

CERNATESTI PORTRET

Proiectul “RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ŞI PROMOVAREA MONUMENTULUI ISTORIC CULA CERNĂTEŞTILOR” ce are ca obiect Cula Cernatestilor din localitatea Cernatesti, județul Dolj, monument istoric ce figurează în Lista monumentelor , nr. curent 436, cod DJ-II-m-A08237, anexă la Ordinul ministrului culturii nr. 2.828/2015, pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, şi a Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările ulterioare din 24.12.2015, a fost finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, Apelul de proiecte POR/2016/5/5.1/, cod SMIS: 116268. Valoare totală a proiectului este de 1.934.865,36 lei, din care, valoarea totală eligibilă este de 1.663.158,36 lei, iar asistența financiară nerambursabilă este de 1.629.895,19 lei. Durata de implementare a proiectului este de 77 de luni, iar data finalizării acestuia este 31 decembrie 2023. Digitizarea obiectivului este esențială pentru a pune patrimoniul cultural la dispoziția unui număr cât mai mare de persoane și pentru a stimula dezvoltarea industriilor creative. Ea reprezintă o prioritate la nivel european, Comisia Europeană adoptând în acest sens Recomandarea nr. 711/2011 privind digitizarea și accesibilitatea online a materialului cultural și conservarea digitală. Digitizarea și accesul mai larg la resursele culturale reprezintă o oportunitate pentru dezvoltarea viitoare a capacităților culturale și creative și constituie un mijloc important de acces la patrimoniul cultural, mai ales accesul persoanelor nedeplasabile sau greu deplasabile, precum și accesul celor care se află la distanțe foarte mari de obiectivele culturale și istorice.

navigare prin SCANARE LASER 3D

-NAVIGARE - MASURATORI - SECTIUNI - PANO 360-

METADATE

LOCALIZARE

Comuna Cernătești, Județul DOLJ
GPS lat::44.4495962, long:23.4334481
sateliti:4; altitudine:196.6m

INFORMATII

Data: 12 Iunie 2023;
Procesare cu: Z + FLaserControl 9.0.2.24038;
Instrument: Z+F IMAGER 5016-0100;
Barometru: 0.993815 bar 163.067 m

SCANARI

Poziția master scan: 1
Poziții de scanare utilizate pentru registrare: 44.
Prima scanare efectuată la: 12.6.2023 10:34::49 ultima scanare la: 12.6.2023 17:09:26
Durata: 6h 34min 37sec

Galerie foto

INTRA IN TURUL VIRTUAL

Puteti naviga in imagine cu ajutorul mouse-ului in orice directie.
Executand click pe marcajele din imagine va puteti muta in alta pozitie
Cu ajutorul rotitei mouse-ului va puteti apropia sau indeparta in imagine.

echipamente folosite
1509158471b46f7b41450328c8_clipped_rev_2

Scanerul laser 3D terestru Z + F IMAGER® 5016 combină designul compact și ușor cu tehnologia de scanare laser 3D de ultimă generație, echipat cu o cameră HDR integrată, sistem de iluminare internă și sistem de poziționare GPS.

drona mavic 2 pro_clipped_rev_1

Drona Mavic Pro 2 este echipata cu noua camera L1D-20c Hassleblad. Aceasta dispune de tehnologia inovativa Hassleblad Natural Color Solution (HNCS), realizand imagini aeriene splendide de 20 megapixeli in culori si detalii uluitoare.

Camera-video-Insta360-ONE-X-18-950x490_clipped_rev_1

Camera video Insta360 ONE X este excelenta pentru crearea continutului 360º, cu tehnologia de ultima generatie ce ofere cea mai buna calitate a imaginii din clasa sa: 5.7K 30fps | 4K 50fps | 3K 100fps, cu stabilizator de imagine FlowState.

Contact rapid

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea
Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

ro_RORO