DIGITISATION

Biserica “Buna Vestire” - Drugănești
din comuna Florești-Stoenești, județul Giurgiu

RESTAURARE si consolidare

3D Laser Scanning performed by Vision Engineering & Consultancy SRL

Vision Engineering & Consultancy uses the 3D Z+F IMAGER® 5016 laser scanner. This equipment combines compact and lightweight design with state-of-the-art 3D laser scanning technology. It is equipped with an integrated HDR camera, internal lighting system and GPS positioning system. 3D laser scanning digitization ensures a digitally accurate copy of the heritage built and helps architects and specialists in to restore historical monuments with very good precision. This digital copy of the heritage built contributes to the preservation and protection of the national heritage, and at the same time, can be transmitted to future generations, in the most precise way.  More details at: www.vision-ec.ro

Proiect realizat de Parohia Drugănescu / Episcopia Giurgiului

Biserica Ortodoxă Română (BOR) este una dintre bisericile autocefale ale creștinismului ortodox. Biserica Ortodoxă Română este organizată în șase mitropolii, 12 arhiepiscopii și 15 episcopii în România. Episcopia Giurgiului este o eparhie din cadrul Mitropoliei Munteniei și Dobrogei a Bisericii Ortodoxe Române. Are sediul la Giurgiu și este condusă de episcopul Ambrozie Meleacă.

Mai multe detalii la:

Patriarhia Romana                                                                                                                                                                                             Episcopia Giurgiului

Biserica “Buna Vestire”
Drugănești din comuna Florești-Stoenești,
județul Giurgiu

Biserica „Buna Vestire” Drugănești din satul Stoenești, comuna Florești-Stoenești, județul Giurgiu este un monument istoric ce datează de la începutul secolului al XVIII-lea și a fost ridicată de vornicul Gavril Drugănescu în anul 1723, în timpul domniei lui Nicolae Mavrocordat. Construcția bisericii „Buna Vestire” Drugănescu s-a finalizat la începutul secolului XVIII. Pictura a fost executată un an mai târziu, în timp ce sfințirea a avut loc în anul 1723, primind hramul „Buna Vestire”. În urma cutremurului din 1838, în anul 1841 s-au făcut reparații majore pentru remedierea avariilor produse bisericii și câteva transformări ce-i modifică imaginea inițială. S-au efectuat repictări locale, în semicalota Altarului, și în Pronaos, pe peretele de sud, unde se distinge imaginea paharnicului Dumitrache ținând-o de mână pe soția sa, Smaranda Bălăceanu. Unul dintre cele mai valoroase elemente ale bisericii este pictura sa murală, care a cunoscut modificări, și este o mărturie peste timp, a modului în care construia boierimea de țară de la începutul secolului al XVIII-lea. Pictura bisericii „Buna Vestire” Drugănescu a fost realizată în tehnica a fresco, în 1724, în stilul sorginte brâncovenească, elegant, rafinat, de către o echipă de zugravi, Toma, Bratul, Petre și Stroe, formați în școala renumitului zugrav, Pârvu Mutu. În 2017 au început demersurile de salvare și punere în valoare a monumentului. În anul 2018 a fost obținută finanțarea pentru implementarea proiectului <<Consolidare, restaurare și punere în valoare cu integrare în circuit turistic Biserica “Buna Vestire” Drugănești>>.

20230807_080327

Proiectul de investiție intitulat <<Consolidare, restaurare și punere în valoare cu integrare în circuit turistic Biserica “Buna Vestire” Drugănești>>, Cod SMIS: 120169, a fost finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, Apelul de proiecte nr. POR/2017/5/5.1/SUERD/1, conform Contract de finanțare nr. 3610/28.12.2018. Proiectul s-a derulat pe o perioadă de 85 luni (aceasta cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului îniante de semnarea Contractului de finanțare), respectiv între data 28.10.2016 și data 31.10.2023, în satul Stoenești, comuna Floresti-Stoenesti, str. Gavril Druganescu, nr. 12, județul Giurgiu. Valoarea totală a proiectului a fost de 6.995.766,00 lei, din care valoarea nerambursabilă a fost de 6.855.850,68 lei (5.827.473,08 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională, iar 1.028.377,60 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național). Obiectivul general al proiectului a vizat creșterea atractivității turistice a monumentului istoric – Biserica “Buna Vestire” – Drugănești, prin valorificarea potențialului acestuia, ca urmare a restaurării imobilului, în vederea creșterii atractivității turistice la nivel local, ca factor care stimulează creșterea economică în zona de implementare a proiectului. Pentru îndeplinirea obiectivului general au fost conturate următoarele obiectivele specifice: 1) consolidarea și restaurarea obiectivului de patrimoniu cultural – Biserica “Buna Vestire” – Drugănești cu scopul de a aduce monumentul la starea/ forma inițială; 2) valorificarea (prin utilizarea unor tehnici/ activități de informare, publicitate și promovare cât mai variate în scopul cresterii vizibilității acestuia) potențialului monumentului istoric, ca urmare a consolidării și restaurării acestuia, în vederea creşterii atractivității turistice la nivel local ca factor care stimulează creșterea economică în zona de implementare a proiectului. Activitatea de digitizare a obiectivului de patrimoniu cultural/ monumentului istoric – Biserica “Buna Vestire” – Drugănești (Cod LMI: GR-II-m-A-15086)  din satul Stoenești, comuna Floresti-Stoenesti, județul Giurgiu a fost realizată prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

navigation through 3D LASER SCANNING

-NAVIGATION- MEASUREMENTS - SECTIONS - PANO 360-

METADATA

LOCATION

DRUGĂNEȘTI, COMUNA FLOREȘTI-STOENEȘTI, JUDEȚUL GIURGIU
GPS lat:44.483986 long:25.713551
sateliti:9 altitudine:151.8m

INFORMATION

Data: 7 August 2023;
Processing with: Z + F LaserControl 9.0.2.24038;
Equipment: Z+F IMAGER 5016-0100;
Barometru: 0.993277 bar 167.615 m

SCANS

Master scan position: 1.
Poziții de scanare utilizate pentru registrare: 41.
Prima scanare efectuată la: 7.8.2023 08:05::20 ultima scanare la: 7.8.2023 13:23:20
Durata: 5h 18min 0sec

Photo gallery

ACCESS VIRTUAL TOUR

You can navigate the image with the mouse in any direction.
By clicking on the markings in the image you can move to another position
With the mouse wheel you can zoom in or zoom out in the image.

Video in Curand

equipment
1509158471b46f7b41450328c8_clipped_rev_2

The Z + F IMAGER® 5016 laser scanner combines compact and lightweight design with state-of-the-art 3D laser scanning technology with an integrated HDR camera, internal lighting system and GPS positioning system.

drona mavic 2 pro_clipped_rev_1

The Mavic Pro 2 drone is equipped with the new Hassleblad L1D-20c camera. It features innovative Hassleblad Natural Color Solution (HLCS) technology, making splendid aerial images of 20 megapixels in stunning colors and details.

Camera-video-Insta360-ONE-X-18-950x490_clipped_rev_1

The Insta360 ONE X camera is excellent for creating 360o content, with state-of-the-art technology that delivers the best image quality in its class: 5.7K 30fps | 4K 50fps | 3K 100fps with FlowState image stabilizer.

Fast Contact

Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

en_USEN