logos adr sv oltenia
DIGITISATION

Casa Dianu
„Muzeu al Cărții și Exilului Românesc”
Craiova -jud. Dolj

RESTAURARE si CONSOLIDARE

3D Laser Scanning performed by Vision Engineering & Consultancy SRL

Vision Engineering & Consultancy uses the 3D Z+F IMAGER® 5016 laser scanner. This equipment combines compact and lightweight design with state-of-the-art 3D laser scanning technology. It is equipped with an integrated HDR camera, internal lighting system and GPS positioning system. 3D laser scanning digitization ensures a digitally accurate copy of the heritage built and helps architects and specialists in to restore historical monuments with very good precision. This digital copy of the heritage built contributes to the preservation and protection of the national heritage, and at the same time, can be transmitted to future generations, in the most precise way.  More details at: www.vision-ec.ro

Consiliul Judetean Dolj

Județ de graniță, străjuit la sud de apele Dunării, Doljul s-a aflat, în decursul milenarei sale existențe, la răscruce de civilizații și în prima linie a unor evenimente definitorii, mărturie fiind numeroasele vestigii care vorbesc despre geneza poporului nostru. Astăzi, bătrânul fluviu este mai puțin hotar și mai mult punte de legătură, în jurul căreia se dezvoltă cooperarea fără frontiere între România și Bulgaria. Județul Dolj este unul dintre cele mai mari din România, cu o suprafață totală de 7.414 km2, o populație de circa 700.000 de locuitori și un număr de 111 unități administrativ-teritoriale: 3 municipii (Craiova, Calafat, Băilești), 4 orașe (Filiași, Segarcea, Bechet, Dăbuleni) și 104 comune (cu 364 de sate). mai multe informatii despre Judetul Dolj, precum si despre activitatile si proiectele Consiliului Judetean Dolj veti afla la: www.cjdolj.ro

Casa DIANU
Craiova -jud. Dolj

Vechea clădire Dianu, din strada 24 Ianuarie, este un monument datând de la sfârşitului de secol XIX şi începutul de secol XX, fiind un reper arhitectural şi stilistic semnificativ pentru arhitectura municipiului Craiova. Sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea corespunde perioadei în care oraşul Craiova a trecut prin profunde transformări edilitare: sistematizarea reţelei stradale, amenajarea şi modernizarea unor grădini publice importante, construirea şi consolidarea unor edificii publice şi particulare, mărturii ce atestă atmosfera şi efervescenţa creatoare a anilor 1900. Spiritul epocii cerea ca oamenii să socializeze, întâlnindu-se la reuniuni dansante şi tot felul de evenimente culturale din viaţa urbei, găzduite pe rând de familiile cu renume şi prestigiu. De aici necesitatea elitelor de a avea o reşedinţă în ton cu epoca în care se prefera un stil arhitectural eclectic, un adevărat amalgam de stiluri: baroc târziu, neoclasicism, neoromânesc, academism de şcoală franceză, neorenascentism, etc. Casa Dianu a fost construită la începutul secolului XX ca locuinţă a familiei Dumitru şi Sofia Dianu. Se pare că autorizaţia de construire a fost obţinută în anul 1906. Familia Dianu a fost o familie numeroasă şi binecunoscută în Craiova începutului de secol XX, o familie de moşieri care a dat însă şi o serie de intelectuali (magistraţi, profesori şi scriitori – fraţii Constantin N. Dianu şi Dumitru N. Dianu, Costel Dianu, Romulus Dianu) dar şi comercianţi (Ioan Dianu). Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, instituție în a cărei administrare se află această clădire de patrimoniu, deține un număr important de manuscrise, cărți de patrimoniu, cărți rare, cărți tradiționale, ex-libris-uri etc. reprezentând un patrimoniu cultural valoros național și universal care nu este cunoscut publicului larg, cu atât mai puțin generațiilor tinere. 

20220620_132910

Proiectul de investiție “Valorificarea durabilă a monumentului istoric Casa Dianu din localitatea Craiova, județul Dolj, prin crearea unui Muzeu al Cărții și Exilului Românesc și introducerea acestuia în circuitul turistic“, cod SMIS: 116171 , a fost finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, Apelul de proiecte POR/2016/5/5.1/1. Proiectul s-a derulat  în municipiul Craiova, județul Dolj și a avut o valoare totală de 22.766.058,79 lei, din care valoarea finantata prin contributia Uniunii Europene de 19.918.290,08 lei. Data finalizarii proiectului este 31 August 2022. Obiectivul general al proiectului constă în sprijinirea unei dezvoltări locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale, sprijinirea unei dezvoltări durabile și echilibrate teritorial și național, prin creșterea importanței turismului și culturii ca factori care stimulează creșterea economică în regiunea Sud-Vest Oltenia, respectând principiile dezvoltării durabile și ale protecției mediului prin conservarea moștenirii culturale – a monumentului istoric – Casa Dianu. Activitatea de digitizare a obiectivului de patrimoniu cultural – Casa Dianu a fost realizată prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 – Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural; Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

navigation through 3D LASER SCANNING

-NAVIGATION- MEASUREMENTS - SECTIONS - PANO 360-

METADATA

LOCATION

Municipiul Craiova, Jud. Dolj
GPS lat::44.314175 long:23.798609
sateliti:4; altitudine:145.5m

INFORMATION

Data: 20-21 Iunie 2022;
Processing with: Z + F LaserControl 9.0.2.24038;
Equipment: Z+F IMAGER 5016-0100;
Barometru: 1.002375 bar 90.9311 m

SCANS

Master scan position: 1.
Poziții de scanare utilizate pentru registrare: 142.
Prima scanare efectuată la: 20.6.2022 11:04::05 ultima scanare la: 21.6.2022 18:07:26
Durata: 1d 7h 3min 21sec

Photo gallery

ACCESS VIRTUAL TOUR

You can navigate the image with the mouse in any direction.
By clicking on the markings in the image you can move to another position
With the mouse wheel you can zoom in or zoom out in the image.

equipment
1509158471b46f7b41450328c8_clipped_rev_2

The Z + F IMAGER® 5016 laser scanner combines compact and lightweight design with state-of-the-art 3D laser scanning technology with an integrated HDR camera, internal lighting system and GPS positioning system.

drona mavic 2 pro_clipped_rev_1

The Mavic Pro 2 drone is equipped with the new Hassleblad L1D-20c camera. It features innovative Hassleblad Natural Color Solution (HLCS) technology, making splendid aerial images of 20 megapixels in stunning colors and details.

Camera-video-Insta360-ONE-X-18-950x490_clipped_rev_1

The Insta360 ONE X camera is excellent for creating 360o content, with state-of-the-art technology that delivers the best image quality in its class: 5.7K 30fps | 4K 50fps | 3K 100fps with FlowState image stabilizer.

Fast Contact

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea
Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

en_USEN