DIGITISATION

Mănăstirea "Negru Vodă "
Câmpulung-jud.Argeș

RESTAURARE si consolidare

3D Laser Scanning performed by Vision Engineering & Consultancy SRL

Vision Engineering & Consultancy uses the 3D Z+F IMAGER® 5016 laser scanner. This equipment combines compact and lightweight design with state-of-the-art 3D laser scanning technology. It is equipped with an integrated HDR camera, internal lighting system and GPS positioning system. 3D laser scanning digitization ensures a digitally accurate copy of the heritage built and helps architects and specialists in to restore historical monuments with very good precision. This digital copy of the heritage built contributes to the preservation and protection of the national heritage, and at the same time, can be transmitted to future generations, in the most precise way.  More details at: www.vision-ec.ro

Proiect realizat de Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului / Mănăstirea Negru Vodă

Biserica Ortodoxă Română (BOR) este una dintre bisericile autocefale ale creștinismului ortodox. Biserica Ortodoxă Română este organizată în șase mitropolii, 12 arhiepiscopii și 15 episcopii în România. Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului este o eparhie din cadrul Mitropoliei Munteniei și Dobrogei a Bisericii Ortodoxe Române. Are sediul la Curtea de Argeș și este condusă de arhiepiscopul Calinic Argeșeanul. Mănăstirea Negru Vodă este o mănăstire ortodoxă de călugări din Câmpulung Muscel, ctitorită în secolul al XIV-lea de către Radu Negru Vodă și este situată la intrarea dinspre Pitești, pe Strada Negru Vodă, nr.64.

Mai multe detalii la:

Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului

Manastirea "Negru Voda“
Câmpulung-jud.Argeș

Proveniența numelui Mănăstirii Negru Vodă este legată de o legendă, potrivit căreia Negru Voda Voievod, întâiul descălecător al Tarii Romanesti a întemeiat în regiunea dintre Dunăre și Carpați Țara Românească, construind aici biserici, mănăstiri, curți domnești și orașe. Acest lucru reiese din pisania așezată de Matei Basarab pe biserica mănăstirii: „s-a zidit și s-a săvârșit această biserică de prea milostivul creștin, Radu Negru Voievod, care a fost din începutul descălitorul Țării Românești, când a fost în cursul anilor de la Adam 6723 (=1215)”. De asemenea și tradiția consemnează același lucru, apreciind că biserica a fost ctitorită, pentru prima dată în anul 1215 de către Radu Negru Vodă, de unde i se trage și numele. Al doilea ctitor al mănăstirii, Matei Basarab (1632-1654), reface din temelii lăcașul în 1647, transformând vechea biserică într-o „obștejitie” (organizare de viață monahală de călugări). Matei Basarab, iubitor de cultură și carte, înființează în anul 1643 în incinta mănăstirii o tipografie și o moară de hârtie. Prima carte tipărită în 1635 a fost un Molitvelnic slavonesc. În 1642 s-a tipărit cartea „Învățături preste toate zilele” (în limba română), urmată în 1643, de „Antologhion”, iar în 1650 de „Psaltirea”. Biserica Mare (fostul Paraclis Domnesc al curții voievodale) este zidită din piatră de Albești, în formă de navă, cu trei turle. A fost zidită de arhitectul Franz Walet în același loc și cu aceleași materiale utilizate la prima construcție. Aici se află mormântul voievodului Nicolae Alexandru Basarab (1352-1364), fiul marelui domnitor Basarab Voievod. Casa domnească (secolul al XVII-lea), construită pe vechile temelii ale Palatului Domnesc (secolul al XIV-lea), a fost nucleul în jurul căruia s-au adăugat pe parcurs toate celelalte construcții ce vor forma Sfânta Mănăstire. Ansamblul monahal Negru Vodă, unul dintre cele mai importante și mai vechi din cadrul Episcopiei Argeșului. În componența complexului monahal intră și Biserica mică (bolnița), construită în primul sfert al veacului al XVIII-lea, casele egumenești (secolul al XVIII-lea), anexa Casei domnești și chiliile, adăugate la începutul secolului al XIX-lea.

20220517_172901

The investment project entitled <<Consolidare, restaurare și punere în valoare a Mănăstirii Negru Vodă: Biserica Domnească “Adormirea Maicii Domnului” AG-II-m-A-13547.01, Turn clopotniță AG-II-m-A-13547.05, Casa egumenească AG-II-m-A-13547.03, Casa domnească/arhierească AG-II-m-A-13547.04, Zidul de incintă al bisericii AG-II-m-A-13547.08>>, cod SMIS: 119096, a fost finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, Apelul de proiecte POR 2016/5/5.1/1. Proiectul s-a implementat în perioada 2017-2022 în municipiul Câmpulung, județul Argeș și a avut o valoare totală de 19,781,272.29 lei, finanțarea nerambursabilă a fost de 19,385,646.84 lei, din care 16,477,799.82 lei din FEDR și 2,907,847.02 lei din bugetul național. Obiectivul general al proiectului a vizat impulsionarea dezvoltării municipiului Câmpulung, județului Argeș și a regiunii Sud Muntenia, cu accent pe creșterea importanței turismului cultural local, ca factor stimulator al dezvoltării economiei, respectând principiile dezvoltării durabile și protecției mediului, prin activități de conservare și restaurare a patrimoniului cultural și al culturii tradiționale românești. Pentru atingerea obiectivului general au fost stabilite următoarele obiectivele specifice ale proiectului: 1) consolidarea, restaurarea și amenajarea/ refuncționalizarea spațiilor existente, în vederea desfășurării unor funcțiuni adecvate, compatibile cu statutul de monument istoric și în deplină concordanță cu viața comunitară și religioasă, pentru cinci din cele nouă clădiri/ edificii (monumente istorice), parte din ansamblul Mănăstirea Negru Vodă, și anume: Biserica domnească “Adormirea Maicii Domnului” (cod LMI: AG-II-m-A-13547.01), Turn clopotniță (cod LMI: AG-II-m-A-13547.05), Casă egumenească (cod LMI: AG-II-m-A-13547.03), Casă domnească/ arhierească (cod LMI: AG-II-m-A-13547.04) și Zidul de incintă al bisericii (cod LMI: AG-II-m-A-13547.08) și 2) punerea în valoare (valorificarea și promovarea durabilă) a ansamblului restaurat la standarde europene. Activitatea de digitizare a obiectivelor de patrimoniu cultural, mai sus menționate, consolidare, restaurate și conservate prin proiect, a fost realizată prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020; Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural; Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

navigation through 3D LASER SCANNING

-NAVIGATION- MEASUREMENTS - SECTIONS - PANO 360-

METADATA

LOCATION

Municipiul Campulung, Jud. Arges
GPS lat::45.263920 long:25.039392
sateliti:7 altitudine::637.1m

INFORMATION

Data: 10-18 Mai 2021;
Processing with: Z + F LaserControl 9.0.2.24038;
Equipment: Z+F IMAGER 5016-0100;
Barometru: 0.953771 bar 507.364 m

SCANS

Master scan position: 1.
Poziții de scanare utilizate pentru registrare: 249.
Prima scanare efectuată la: 10.5.2022 10:42::40 ultima scanare la: 18.5.2022 09:17:13
Durata: 7d 22h 34min 33sec

Photo gallery

ACCESS VIRTUAL TOUR

You can navigate the image with the mouse in any direction.
By clicking on the markings in the image you can move to another position
With the mouse wheel you can zoom in or zoom out in the image.

equipment
1509158471b46f7b41450328c8_clipped_rev_2

The Z + F IMAGER® 5016 laser scanner combines compact and lightweight design with state-of-the-art 3D laser scanning technology with an integrated HDR camera, internal lighting system and GPS positioning system.

drona mavic 2 pro_clipped_rev_1

The Mavic Pro 2 drone is equipped with the new Hassleblad L1D-20c camera. It features innovative Hassleblad Natural Color Solution (HLCS) technology, making splendid aerial images of 20 megapixels in stunning colors and details.

Camera-video-Insta360-ONE-X-18-950x490_clipped_rev_1

The Insta360 ONE X camera is excellent for creating 360o content, with state-of-the-art technology that delivers the best image quality in its class: 5.7K 30fps | 4K 50fps | 3K 100fps with FlowState image stabilizer.

Fast Contact

Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

en_USEN