DIGITISATION

Berca Church
jud. Buzau

Consolidare, restaurare și punere în valoare

3D Laser Scanning performed by Vision Engineering & Consultancy SRL

Vision Engineering & Consultancy uses the 3D Z+F IMAGER® 5016 laser scanner. This equipment combines compact and lightweight design with state-of-the-art 3D laser scanning technology. It is equipped with an integrated HDR camera, internal lighting system and GPS positioning system. 3D laser scanning digitization ensures a digitally accurate copy of the heritage built and helps architects and specialists in to restore historical monuments with very good precision. This digital copy of the heritage built contributes to the preservation and protection of the national heritage, and at the same time, can be transmitted to future generations, in the most precise way.  More details at: www.vision-ec.ro

Consulting by Duopart Consulting SRL

The experience and professionalism of the DUOPART CONSULTING SRL team is certified in the numerous heritage building rehabilitation projects by accessing European Funds. Consulting services for accessing European Funds, as well as project management carried out with full involvement and professionalism, select Duopart Consulting SRL as a reliable partner and a perfect choice for successful projects.

SCHITUL „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” BERCA
JUD.BUZAU

Schitul Sfinții Arhangheli – Berca a fost ctitorit de stolnicul Mihalcea Cândescu şi soţia sa – Alexandrina Cantacuzino, în anul 1694; în perioada 1984-1987, biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” a fost consolidată, iar pictura actuală (care a înlocuit-o pe cea originală realizată de cunoscutul zugrav Pârvu Mutu) este opera conducătorului şcolii de zugravi de la Buzău – pitarul Nicolae Teodorescu, de curând fiind restaurată parţial de pictorul Ion Chiriac. Alte documente din 1860-1864 amintesc că mănăstirea mai deținea o altă clădire cu cinci camere, o pâinărie, o cuhnie, un șopron, o cămară, o velniță, un grajd etc. În acel secol așezământul a găzduit o serie de instituții de învățământ: școala elementară pentru copiii din sat; școala pregătitoare pentru seminarul teologic (școala de gramatici sau școala candidaților de preoți); școala destinată pregătirii monahilor și tinerilor săraci). În 1865 aici a fost instalat sediul subprefecturii Plaiului Pârscov, iar în 1871, o cazarmă a unității de dorobanți. În al Doilea Război Mondial, fiindcă la mănăstire și-a instalat armata sovietică un post de observație, lăcașul a fost bombardat de trupele germane, fiind distruse aproape în întregime zidurile de împrejmuire și alte clădiri anexă. Biserica, devenită între timp de mir, a fost consolidată în anul 1980, iar după 1990 a redevenit schit de maici. În biserică sunt reprezentate mai multe școli de pictură și artă bisericească, de la Pârvu Mutu și Gheorghe Tattarescu la restauratorii din zilele noastre. În 2004-2005 a fost scoasă la suprafață pictura originală a renumitului Pârvu Mutu. Broderia în piatră, coloanele și portalul sunt de la 1694, catapeteasma este o operă de secol XIX, pictată de Nicolae Teodorescu și Gheorghe Tattarescu, iar înăuntru se mai află trei icoane realizate între anii 1740-1750.

20211013_100154

Mănăstirea-cetate Berca a fost construită pe înălţimea dominantă la ieşirea râului în Câmpia Buzăului, de la care, potrivit istoriei locului, poate deriva şi numele de Berca, denumire de sorginte vizigotă (bhergh-înalt). “Biserica fortificată a constituit, cu certitudine, un punct de observaţie şi de rezistenţă deosebit de eficient, care putea controla, practic, ceea ce am putea numi, în termeni militari, Poarta Buzăului. Mănăstirea Berca impresionează în primul rând prin dispunerea sa, ca un veritabil străjer în calea furtunilor, pe botul de deal de lângă localitatea cu acelaşi nume”, a declarat colonel Mircea Tănase, istoric militar.

Proiectul de investiție intitulat << Consolidarea, restaurarea și punerea în valoare a ansamblului Schitul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”- fosta mănăstire Berca >>, cod SMIS: 118752, a fost finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, Apelul de proiecte POR/2016/5/5.1/1. Perioada de implementare a proiectului este de 79 de luni, respectiv între data 08.07.2015 și data 31.01.2022. Locul de implementare al proiectului este localitatea Berca, județul Buzău. Valoarea totală a proiectului este de 17.985.622,88 lei, iar valoarea nerambursabilă este de 21.262.832,29 lei din care: 17.711.939,29 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională, iar 3.125.636,34 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă impulsionarea dezvoltării comunei Berca, județului Buzau și a regiunii Sud-Est, cu accent pe creșterea importanței turismului cultural local, ca factor stimulator al dezvoltării economiei a regiunii Sud-Est, respectând principiile dezvoltării durabile și protectiei mediului, prin activități de conservare, restaurare și menținere a patrimoniului cultural și al culturii tradiționale românești. Obiectivele specifice ale proiectului sunt: consolidarea și restaurarea obiectivului de patrimoniu cultural – Fosta manastire Berca (BZ-II-a-A-02363) și punerea în valoare (valorificarea și promovarea durabilă) a obiectivului de patrimoniu restaurat la standarde europene. Activitatea de digitizare a obiectivului de patrimoniu cultural – ansamblul Fosta mănăstire Berca (BZ-II-a-A-02363) a fost realizată prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 – Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural; Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

navigation through 3D LASER SCANNING

-NAVIGATION- MEASUREMENTS - SECTIONS - PANO 360-

METADATA

LOCATION

Berca, Jud. Buzau
GPS lat:45.289532 long:26.679811
sateliti::7 ,altitudine: 224.4m

INFORMATION

Data: 13-19 Octombrie 2021;
Processing with: Z + F LaserControl 9.0.2.24038;
Equipment: Z+F IMAGER 5016-0100;
Barometru: 0.989124 bar 202.815 m

SCANS

Master scan position: 1.
Poziții de scanare utilizate pentru registrare: 261.
Prima scanare efectuată la: 13.10.2021 10:03::29 ultima scanare la: 19.10.2021 16:56:16
Durata: 6d 6h 52min 47sec

Photo gallery

ACCESS VIRTUAL TOUR

You can navigate the image with the mouse in any direction.
By clicking on the markings in the image you can move to another position
With the mouse wheel you can zoom in or zoom out in the image.

video will be available soon

equipment
1509158471b46f7b41450328c8_clipped_rev_2

The Z + F IMAGER® 5016 laser scanner combines compact and lightweight design with state-of-the-art 3D laser scanning technology with an integrated HDR camera, internal lighting system and GPS positioning system.

drona mavic 2 pro_clipped_rev_1

The Mavic Pro 2 drone is equipped with the new Hassleblad L1D-20c camera. It features innovative Hassleblad Natural Color Solution (HLCS) technology, making splendid aerial images of 20 megapixels in stunning colors and details.

Camera-video-Insta360-ONE-X-18-950x490_clipped_rev_1

The Insta360 ONE X camera is excellent for creating 360o content, with state-of-the-art technology that delivers the best image quality in its class: 5.7K 30fps | 4K 50fps | 3K 100fps with FlowState image stabilizer.

Fast Contact

Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

en_USEN